Dansk English


First Internet introducere PRINCE2.

First Internet har valgt at basere arbejdet med projektledelse på PRINCE2.

PRINCE2 er en metodisk form for projektledelse hvor hele projektet er bygget op omkring en nøje beskrevet plan. Planen definerer alle væsentlige punkter i projektet.

First Internet er ikke PRINCE2 eksamineret, men vi har valgt at bruge metoden for på den ene side stramme profil, og på den anden side muligheden for individuel tilpasning, afhængig af de enkelte projekters størrelse og struktur.


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2008 First Internet