Dansk English


For at få succes på internettet kræver det at man udarbejder en veludviklet og detaljeret webstrategi.

Uden en webstrategi bliver man som virksomhed nemt overasket af pludseligt opståede problemer, som man ikke umiddelbart har en løsning til. Alt i alt ender det oftest med at man bruger tiden på at lappe huller i stedet for at koncentrere sig om det væsentlige. Denne manglende fokus er en af hovedårsagerne i manglende succes på internettet.

I First Internet udarbejder vi en webstrategi gennem en række dybdegående spørgsmål.
Besvarelserne danner grundlag for en sammensat rapport, kaldet website business plan.

 webstrategi.jpg
Planen indeholder emner omkring:
  • Grundlaget for websitet projektet.
  • Beskrivelse af funktioner og opbygning.
  • Fordele og værditillæg, nu og i fremtiden.
  • Marketing.
  • Ledelse og rapportering.
  • Oversigt over virksomhedens ressourcer og udstyr.
 

Planen stiller også spørgsmål ved hvilke udfordringer man som virksomhed kan stå overfor i planlægning, udvikling, vedligeholdelse og evaluering, så man ikke kun er godt rustet her og nu, men også i fremtiden.

En website business plan er med til at stille virksomheden bedre i vurdering af et website projekt før man går i gang. Et redskab til at klarlægge virksomheden nuværende struktur og om der eventuelt skal laves interne tilpasninger undervejs.

Ved afslutningen af rapporten stiller First Internet endvidere test og evalueringsskemaer til rådighed, så virksomheden har nogle værktøjer til brug for leverandørudvælgelse og website test.


Ønsker virksomheden at fortsætte med First Internet, kan vi både udføre produktudvikling/-opsætning af CMS systemer, webshop og bespoke løsninger på leverandør niveau samt bistå med ekstern projektledelse.

(Alle priser er eksklusiv moms)

 


Copyright © 2008 First Internet